कविता हिसाब जिन्दगीको – काठमाडौं जिल्ला प्याब्सन अध्यक्ष प्रेम राई “परीक्षित”

बिचारहरुलाई जोड्दै मतभेदहरुलाई घटाउँदै सम्बन्धहरुलाई गुणन गर्दै जिम्मेवारिलाई भाग गर्दै अवसरहरुलाई बराबर गर्दै जिन्दगी उत्तरको खोजिमा वक्र रेखाहरु चाहारिरहेछ ।

सन्कुचितताको कोष्ठ हटाउँदै सोचाई बृतमा रुपान्तरण गर्दै थ्योरमहरु प्रमाणित गर्दै फर्मुलाहरुको साहाराले समस्याहरु हल गर्दै जिन्दगि सन्तुष्टिको श्वास फेरिरहेछ बाङ्गोटिङ्गो जिन्दगिको छेत्रफल ग्राफ भित्र खोज्दै दु:खहरुको परिबृत भित्र रेडियसको साहाराले सुखहरु खोज्दै बेमेलहरु बढिरहेका बेला मिलन बिन्दुका मीन मेडियन र मोड पत्ता लगाउँदै जिन्दगी ।

थोरै उत्तरका लागि केर्दै मेट्दै अनि मेट्दै केर्दै हिडिरहेछ हर साँझ बिहान सेट भित्र इन्टरसेक्सन खोज्दै जिन्दगीको कम्पास घुमाउँदै सपनाका उचाईहरु कर्मका कोणहरुले नाप्दै जिन्दगीका ट्रीगोनोमेट्री प्रमाणित गर्न साँझ बिहान कलम र कापी बोकेर जिन्दगी हिसाब गरिरहेछ जिन्दगी निरन्तर हिसाब गरिरहेछ।

प्रतिक्रिया