सार्वजनिक शिक्षक बढुवा परीक्षाको उम्मेदवारको केन्द्रगत विवरण

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने २५ प्रतिशत अन्तर्गत शिक्षक बढुवाको उम्मेदवारहरुको केन्द्रगत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

चैत २१ गते बिहान ११ बजेदेखि सञ्चालन हुने शिक्षक बढुवा परीक्षाको परीक्षा केन्द्रको नाम ठेगाना, तह, श्रेणी, परीक्षा केन्द्र रहने जिल्ला, उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा रहने जिल्ला, केन्द्रगत उम्मेदवारको विवरण र परीक्षा केन्द्र नम्बर सार्वजनिक गरेको हो ।

याहाँबाट हेर्नुहोस केन्द्रगत विवरण :

https://tsc.gov.np/getfiles?t=0&tl=0&IC=78&fn=badhuwa%2025%25%20suchana%202078.pdf

प्रतिक्रिया