एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालयको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले बहिरा व्यक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा...