जिमेलमा इमेल सेड्युल कसरी गर्ने ?

फुर्सदको बेला इमेल लेखेर चाहेको बेला सम्बन्धित व्यक्तिलाई इमेल पुग्नेगरी इमेललाई समय तालिकामा राख्ने अर्थात्...