प्राज्ञिकको राष्ट्रिय शिक्षक वर्ग जर्सिङ पौवामा प्रारम्भ

काठमाडौं । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालको राष्ट्रिय शिक्षक वर्ग काठमाडौंको जर्सिङ पौवामा प्रारम्भ भएको छ...