विद्यालयमा विद्यार्थीलाई चना, अण्डा र खीर

काठमाडौं । लमजुङका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ...