सार्वजनिक शिक्षक बढुवा परीक्षाको उम्मेदवारको केन्द्रगत विवरण

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने २५ प्रतिशत अन्तर्गत शिक्षक बढुवाको...